کارناپیداسانا (Karnapidasana)

معنی:
"کارنا" به معنی گوش است و "پیدا" یعنی فشار. این آسانا تنوعی از هالاسانا است و می تواند همراه با آن انجام شود.

 

تکنیک:
هالاسانا را انجام دهید و پس از توقف کافی در حرکت، زانوها را خم کنید و آنها را طرفین گوشها بیاورید.
• هر دو زانو را به گوشها فشار دهید و در حالت ایده آل هر دو را روی زمین قرار دهید.
• انگشتان پاها را کشیده نگه دارید و پاشنه ها و انگشتان شست را کنار هم بیاورید.
• دستها را می توانید پشت تنه نگه دارید یا انگشتان دست ها را در هم قلاب کنید و دستها را همانند هالاسانا کشیده کنید.
• با تنفس نرمال در حرکت باقی بمانید.


فواید:
• رفع خستگی از تنه و پاها
• استراحت قلب
• افزایش گردش خون در کمر و شکم
• کشش زیاد ستون مهره
• تقویت ریه ها و حرکتی مفید برای آسم
• تنظیم ارگانهای شکمی و غده تیروئید
• درمان ناباروری و بهبود علائم منوپوز