اوردوا پادماسانا(Urdhva Padmasana)

معنی: 

اوردوا به معنی بالا می باشد و پادما یعنی گل نیلوفر. این حرکت، تنوعی از سالامبا ساروانگ آسانا می باشد که در آن به جای اینکه پاها را صاف و کشیده نگه داریم، آنها را در وضعیت لوتوس قرار می دهیم.


تکنیک:
• به سالامبا ساروانگ آسانا بروید، سپس زانوها را خم کنید و آنها را در حالت لوتوس بیاورید. ابتدا پای راست را روی ران چپ قرار دهید و سپس پای چپ را روی ران راست بیاورید.
• پاهای در وضعیت لوتوس را به صورت عمودی بالا بیاورید، زانوها را به هم نزدیک تر کنید و پاها را تا جایی که ممکن است از منطقه لگن دور کنید. این وضعیت اوردوا پادماسانا نامیده می شود.
• در تکنیکی دیگری، پاهای در وضعیت لوتوس را پایین بیاورید، دستها را از پشت جدا کرده و آنها را زیر زانوها بگذارید و بالانس خود را پیدا کنید. وقتی کاملا تعادل خود را پیدا کردید، دستها را صاف کنید و آنها را به زانوها فشار دهید تا پاها به سمت بالاتر بروند. در حالت ایده آل، ستون مهره شما بایستی در همان وضعیت پادماسانای نشسته باشد. اجازه دهید زانوهایتان در کف دستها قرار بگیرند اما همه وزن را روی کف دستها نیندازید. این وضعیت نیز اوردوا پادماسانا نامیده می شود.

 

فواید:
• افزایش جریان خون به سر
• تقویت شانه ها
• آرام کردن سیستم عصبی
• بهبود هضم و جذب