لولاسانا (Lolasana)

معنی:

لولا به معنی لرزش است؛ عقب و جلو رفتن یا آویخته بودن مانند یک گوشواره. در این وضعیت، پاها در وضعیت گوموکاسانا نگه داشته می شوند. دست ها کنار لگن قرار می گیرند و بدن با تکیه بر دستها و مچ دستها از زمین بلند می شود. تعادل بدن با کمی جلو و عقب رفتن پیدا میشود که این وضعیت شبیه یک شیئ آویزان شده است.

 

تکنیک:

 • روی زمین بنشینید و پاها را به جلو کشیده کنید.
 • کف دستان را روی زمین و کنار لگن قرار دهید.
 • لگن را از زمین بلند کنید، زانوی راست را به عقب خم کنید، کف پای راست را زیر باسن چپ قرار دهید و روی آن بنشینید.
 • زانوی چپ را نیز به عقب خم کنید و با بلند کردن لگن، کف پای چپ را زیر باسن راست قرار دهید و روی آن بنشینید.
 • پاها بایستی روی هم باشند به طوری که ساق پای راست روی ساق چپ باشد. انگشتان پاها را به سمت عقب کشیده کنید.
 • به همراه بازدم، تنه و پاها را از زمین بلند کنید و تعادل خود را روی دستها پیدا کنید. دستها را کشیده کنید.
 • می توانید کمی تنه را به سمت جلو و عقب حرکت دهید.
 • پس از توقف به اندازه کافی، از حرکت برگردید، جای پاها را عوض کنید و حرکت را در سمت دیگر تکرار کنید..

فواید:

 • تقویت دستها و مچ ها
 • تقویت ماهیچه های پشت و ارگان های شکمی
 • بهبود تمرکز
 • ایجاد تعادل در بدن