آناندا بالاسانا(Ananda Balasana)

معنی:
آناندا به معنی شاد و بالا به معنی کودک است. این وضعیت همانند وضعیت کودکان شاد است.

 

تکنیک:
• به پشت دراز بکشید و به همراه بازدم، پاها را داخل شکم جمع کنید.
• به همراه دم، لبه خارجی پاها را بگیرید(اگر دستهایتان به پاهایتان نمی رسد می توانید از یک کمربند استفاده کنید و کمربند را کف پاها بیاندازید). زانوها را کمی بیشتر از تنه باز کنید و سپس آنها را به سمت زیربغل ها بیاورید.
• مچ پاها را دقیقا بالای زانوها بیاورید، به طوریکه ساق پاها به زمین عمود شوند.
• پاشنه پاها را بیرون دهید و همانطور که با دستها پاها را می کشید با پاها مقاومت کنید.

 

فواید:
• کشش کشاله ران ها و باز کردن لگن
• رهایی کمر، کشش ستون مهره و بهبود وضعیت آن
• قوی کردن دستان و شانه ها
• آرام سازی ذهن و کمک به از بین رفتن خستگی و استرس