بوجاپیداسانا(Bhujapidasana)

معنی: 

بوجا، به معنی شانه یا بازو است و پیدا به معنی فشار. در این آسانا، وزن بدن با کمک قرار دادن پشت زانوها روی شانه ها، و با کمک دستها نگه داشته می شود.

 

تکنیک:
• در تاداسانا بایستید و پاها را به اندازه تقریبا 60 سانتی متر(2 پا) باز کنید.
• به جلو خم شوید و زانوها را نیز خم کنید.
• کف دستان را روی زمین و با فاصله یک و نیم پا، بین پاها قرار دهید.
• پشت ران ها را روی پشت بازوها بین شانه و آرنج قرار دهید. و در ابتدا سعی کنید پاشنه ها را از زمین بلند کنید.
• به همراه بازدم، انگشتان پاها را نیز یکی یکی از زمین بردارید و تعادل خود را روی دستها پیدا کنید. مچ پاها را روی هم بیندازید. طبیعی است که در ابتدا پاها به سمت پایین سر می خورند و حفظ تعادل دشوار است. در نتیجه سعی کنید پاها را تا حد ممکن بالای بازوها قرار دهید. سپس آرنج ها را تا حد ممکن صاف کنید و سر را بالا بیاورید.
• با تنفس نرمال تا جایی که مچ دستان راحت هستند، در حرکت توقف کنید.
• برای برگشت، پاها را یکی یکی عقب ببرید و سپس کف پاها را روی زمین قرار دهید. به تاداسانا برگردید.
• حرکت را تکرار کنید و مچ پاها را مخالف دفعه پیش روی هم بیاندازید.


فواید:
• تقویت دستان و مچ دستها
• تقویت ماهیچه های شکم
• تقویت اراده
• احساس سبکی در بدن