مالاسانا(Malasana)

معنی:

مالا، به معنی حلقه گل است. در این وضعیت، بازوها مانند یک حلقه گل از گردن آویزان می شوند.

 

تکنیک:
• در حالیکه پاها جفت هستند، به حالت چمباتمه بنشینید. کف پاها و پاشنه پاها کاملا روی زمین قرار داشته باشند و لگن از زمین فاصله داشته باشد. تعادل خود را در این وضعیت حفظ کنید.

• زانوها را باز کنید و دست ها و تنه را به سمت جلو بکشید تا زمانی که زیر بغل ها از زانوها جلوتر بیایند.

• به همراه بازدم، دستان را دور پاهای خم حلقه کنید و کف دست ها را روی زمین قرار دهید.
• دست ها را یکی یکی عقب ببرید و انگشتان را در هم قلاب کنید. در تکنیکی دیگر می توانید پشت مچ پاها را بگیرید.
• پشت و گردن را کشیده کنید و در این وضعیت با تنفس نرمال توقف کنید.
• به همراه بازدم، به جلو خم شوید و پیشانی را روی زمین قرار دهید. در این وضعیت نیز به صورت نرمال نفس بکشید و باقی بمانید.
• برای برگشت از حرکت، به همراه بازدم، سر را از زمین بالا بیاورید و دوباره پشت و گردن را کشیده کنید. سپس دست ها را رها کنید و از حرکت برگردید.

 


فواید:
• تنطیم ارگانهای شکمی و تقویت آنها
• از بین بردن کمردرد
• آرامش بخش برای خانم ها، در طول دوره پریود
• افزایش متابولیسم
• افزایش دامنه حرکتی در زانو ها و مچ پاها