آینگار یوگا

این سبک یوگا توسط "ب.ک.س آینگار"، شاگرد "کریشناماچاریا" ارائه شد. "آینگار" از سال 1937 به آموزش یوگا پرداخت.

bksiyengar

 ب.ک.س آینگار(1918-2014) 

آینگار یوگا، بسیار دقیق است و در آن توجه زیادی به پیدا کردن آلاینمنت صحیح هر وضعیت می شود. در این سبک، میزان توقف در حرکات بیشتر است تا توجه بیشتر و دقیق تری به وضعیت بدن شود.

برای کمک کردن به شاگردان برای پیدا کردن وضعیت صحیح، یک استودیو آیینگار مجهز به تعداد زیادی از ابزار کمکی است: آجر، پتو، صندلی، طناب دیواری، متکا و ... . در کلاس یوگای آیینگار، خیلی پرش وجود ندارد، در نتیجه ضربان قلب بالا نمی رود؛ اما شما کشف می کنید که بدن و ذهنتان در توقف در حرکات، چگونه به چالش کشیده می شوند.

وجه تمایز این سیستم یوگا با استایل های دیگر این است که در هر حرکت به نکات ظریف، توجه ریز داده می شود.

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا