یین یوگا

این تمرین یوگا، آرام و مدیتیتیو است. تاکید آن روی طویل کردن بافت های پیوندی(تاندون ها، فاشیا و لیگامنت ها) است و به منظور تکمیل یوگای یَنگ است (آشتانگا، آیینگار یا فرم های دیگر یوگا که ماهیچه می سازند). هدف آن افزایش جریان خون در مفاصل و افزایش انعطاف است. یین یوگا اولین باردر امریکا و در اواخر 1970 توسط "پولی زینک" (متولد 1954) مربی یوگای رزمی کار، ارائه شد. وضعیت های یین، پسیو هستند یعنی با ریلکس کردن ماهیچه ها، اجازه داده می شود تا جاذبه زمین کار خود را انجام دهد. شما همچنین در یین یوگا صبر را تمرین می کنید. در این سبک یوگا هر وضعیت برای 5 دقیقه یا بیشتر نگه داشته می شود و در نتیجه چالش برانگیز است، مخصوصا اگر بدن شما به آن عادت نداشته باشد.

 

یین یوگا با یوگای قدرتی و یوگای احیا کننده(restorative) چه تفاوتی دارد؟

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا