یوگا چیست؟

یوگا در شبه قاره هند و توسط هندوها به وجود آمده است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقا چگونه بوجود آمده، کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد. واژه یوگا در اصل از واژه یوج (Yuj) در زبان سانسکریت به معنی یکی شدن آمده‌است. واژه «یوج» با واژگان «یک» و «یگانه» در فارسی خویشاوند است. برخی نیز باور دارند که Yoga از واژه پارسی «یوغ» گرفته شده‌است.آریایی ها برای شخم زدن زمین، گاوها را به یوغ (چوبی بین دو گاو برای اینکه با هم کار کنند) می‌بستند.

 

تولد یوگا به 4000 سال پیش از میلاد برمی گردد. پس از اشاراتی صریح به یوگا و ابعاد عملی آن در متون اوپانیشاد (Upanishad) و باگاواد گیتا (Bhagavad Gita)، خلاصه تمام آموزه های یوگایی در متنی به نام یوگا سوترا (Yoga Sutra) توسط حکیم و یوگی نامدار هند، پاتانجلی، گردآوری و تدوین شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این گردآوری، طبقه بندی راه عملی یوگا به هشت مرحله بود:
۱. یاما (Yama)
۲. نیاما (Nyama)
۳. آسانا (Asana )
۴. پرانایاما (Pranayama)
۵. پراتیاهارا (Pratyahara)
۶. دارانا (Dharana)
۷. دیانا (Dhyana)
۸. سامادی (Samadhi)

 

پس از تدوین یوگا سوترا، یوگی‌ها سعی در ارتباط بیشتر با مردم کردند و در نتیجه آموزه‌های خود را نیز به طریقی قابل فهم‌تر ارائه کردند. از مهم‌ترین متون، پس از تدوین یوگا سوترا می‌توان به هاتا یوگا پرادی پیکا(Hatha Yoga Pradipikaیوگا کارونتا(Yoga Karunta)، گراند سامهیتا(Ghrand Samhita)و شیوا سامهیتا(Shiva Samhita) اشاره کرد. پس از آن، تعالیم عملی تر و قابل فهم تر ی مثل ”هاتا یوگا “گسترش یافت.
از آن زمان به بعد، یوگا به تدریج در سطح جهانی گسترش یافت و با تعالیم اساتید مختلف مورد توجه مخاطبین قرار گرفت.

 

 

در تجربه یوگا آن را به اقیانوسی تشبیه می کنند. بعضی از مردم می آیند و در کنار ساحل می نشینند. بعضی پاهای خود را خیس میکنند. برخی شنا می کنند. بعضی هم به اعماق میروند و مرواریدها را می بینند. این به شما بستگی دارد که چقدر و چگونه می خواهید تلاش کنید. با کمک یوگا و در کنار یک مربی با تجربه شما میتوانید بالقوه های خود را بالفعل کنید.

 

در مورد سبک های یوگا بخوانیم:
سبک های یوگا