آیا یوگا برای تناسب اندام کافیست؟

اگر از یوگا منظور شما آساناهاست، قطعا برای تناسب اندام شما کافی نیست. تناسب اندام همانقدر به وضعیت جسمی بستگی دارد که به وضعیت ذهنی. بنابراین یک تغذیه متعادل، زندگی سالم، روتین یوگای مناسب(آسانا، پرانایاما، مدیتیشن) و استفاده از دانشی که در کلاس های یوگا به شما داده می شود، به شما در تناسب اندام یاری می کند.

 

بیشتر بخوانیم:

یوگا کنیم و با آرامش کالری بسوزانیم