تفاوت بین انواع مختلف یوگا چیست؟

انواع متفاوتی از یوگا وجود دارد که زاییده بینش های مختلف است؛ اما همه آنها بر پایه تنفس و انجام حرکات و در راستای رسیدن به هدفی واحد است.

برای رسیدن به هدف واحد یوگا، می توانید آن سبکی را انتخاب کنید که با شرایط فیزیکی و ذهنی شما بیشترین همخوانی را دارد. برای مطالعه بیشتر در خصوص سبک های یوگا، می توانید روی همین عبارت کلیک کنید. اما به طور کلی برای شروع تمرینات یوگا، خود را درگیر انتخاب نوع تمرینات نکنید، به مربی خود اعتماد کنید و تمرینات را به طور منظم انجام دهید. در هر زمانی که نیاز به تجربه جدیدی را احساس کردید، مطمئن باشید که مربی، مسیر درست را به شما نشان می دهد.