حداقل سن برای شروع یوگا چیست؟

برای کلاس های عادی، حداقل سن 15 سال است. کلاس های کودکان به طور جداگانه، مخصوص آنها و با مربی متخصص برگزار می شود.