هاتا یعنی چه؟

لغت هاتا به معنی قدرتمند است. "هاتا یوگا" مجموعه ای از تمرینات است که روی پوست، ماهیچه ها، استخوانها و کل سیستم بدن کار می کنند. این وضعیت ها طراحی شده اند تا حس نشاط، سلامت و تندرستی را به ارمغان بیاورند.
هاتا به صورت خورشید و ماه نیز معنی می شود، (ha)به معنی خورشید و (tha) به معنی ماه است. این به معنی تعادل بین جنبه مذکر و جنبه مونث درون ماست. هاتا یوگا مسیری به سمت ایجاد تعادل و اتحاد بین متضادهاست. از لحاظ فیزیکی، انجام تمرینات یوگا بین قدرت و انعطاف تعادل به وجود می آورد. هاتا یوگا ابزاری قدرتمند برای تغییرات فردی است؛ توجه ما را به تنفسمان معطوف می کند که این موضوع سبب می شود تلاطم های ذهن آرام شوند و هر چه بیشتر در لحظه حال حاضر شویم.