آیا برای انجام تمرینات یوگا باید گیاهخوار باشیم؟

اولین قاعده در فلسفه یوگا آهیمسا است که به معنی عدم خشونت به خود و دیگران می باشد. بعضی از مردم آهیمسا را شامل نخوردن محصولات حیوانی نیز می دانند. در این خصوص و در جامعه یوگا نظرات متفاوتی وجود دارد؛ گرچه ما معتقدیم که این موضوع، تصمیمی شخصی است که هر کس می تواند نظر متفاوتی راجع به آن داشته باشد. اگر شما قصد دارید که گیاه خوار شوید، مطمئن باشید که کلیه نکات راجع به سلامتی خود را در نظر می گیرید، همچنین به تأثیر این انتخاب روی افرادی که با آنها زندگی می کنید نیز، آگاه باشید. گیاهخوار بودن مسئله ای نیست که شما به دیگران تحمیل کنید چرا که چنین کاری خود از مصادیق خشونت است.
در نظر داشته باشید توجه به تغذیه بسیار مهم است؛ چرا که غذایی که می خوریم، نه تنها روی بدن که روی ذهن نیز تاثیر گذار است.

 

بیشتر بخوانیم:

چگونه مثل یک یوگی غذا بخوریم؟