بهترین زمان انجام تمرینات یوگا چه موقع است؟

بهترین زمان انجام فعالیت های یوگا در صبح زود است؛ زمانی که معده خالی است و تعداد مسائلی که ذهن شما را درگیر می کند، حداقل است. قبل از شام و در بعدازظهر نیز انجام حرکات توصیه می شوند. انجام حرکات در هر زمانی فوائد خاص خود را دارد. تمرین صبح، شما را در طول روز پرشور و پرانرژی می کند و تمرین عصر به شما کمک می کند که از استرس و فشاری که در طول روز جمع شده رهایی یابید و احساس طراوت کنید.