Report comment

واقعا صادقانه بگم آشنا شدن با عطر مهر و نوید جون یکی از بهترین اتفاق هایی بوده که برای من افتاد نه تنها یوگا میکنم بلکه هر روز خیلی چیزای دیگه از نوید جون و بقیه مربی ها یاد میگیرم .عطر مهر جایی که حال آدم و خوب میکنه و البته بعد از آشنا شدن با یوگا دیگه نتونستم هیچ ورزش دیگه ای رو ادامه بدم هم روح و و هم جسم آدمو جذب خودش میکنه و عطر مهر جایی که زندگی من و عوض کرد ...ومیخوام از همین جا از نوید جون به خاطر همه مهربونی هاش و محبتش تشکر کنم وبگم خیلی دوستون دارم و مرسی که این شانس و به ما دادین که از این امکانات و این فضا استفاده کنیم ومرسی که هرروز ی که با شما هستیم خنده و ارامش بهمون هدیه میدین والبته ممنونم از همه مربیهای مهربون عطر مهر ... وافعا باید قدردانتون باشیم