Report comment

در روزهای کرونایی، به سفارش دختردایی عزیزم، در کلاس‌های عطرمهر شرکت‌کردم. روزهایی بود که نه فکر می‌کردم وقت دارم و نه حوصله و نه توان ولی ابتدا به جبر شهریه‌ای که پرداخت‌کردم و بعد به شوق حال خوبی که بعد از هر جلسه پیدا می‌کردم،در کلاس‌ها شرکت کردم و واقعا راضی‌ام.شرکت در این کلاس‌ها یکی از بهترین کارهایی بود که برای خودم انجام دادم.
البته، برخورد خوب الناز جان، مسئول هماهنگی کلاس‌ها، و اعظم جان، مربی مهربانم، هم در ایجاد این حال خوب بسیار موثر بود.