Report comment

موسسه عطر مهر و مربی های فوق العاده این مرکز،نقطه عطف زندگیه من بوده و بشدت در زندگی من تاثیر گزار بودند،من بسیار سپاسگزار خانم عطرچین ،مربیان خوبم و پرسنل محترم و مهربان عطر مهر هستم.