Report comment

من جز اولین شاگرد های این موسسه بودم بعد از این همه سال هنوزم بهترین تجربه یوگارا با مربیان این موسسه دارم در یک محیط خیلی صمیمی و‌کاملا تخصصی عطر مهر برای من مثل خانه دومم همه اینها هم به خاطر مدیریت خیلی خوب موسسه وحس مسئولیت پذیری و برخورد عالی کادر این موسسه هست فرقی نداره کلاس انلاین باشه یا حضوری قطعا یک یوگا عالی تجربه میکنید