Report comment

بهره مندی از توانایی و تنوع در نکات و محورهای آموزش توسط مربی (خانم نوید عطر چین)،‌ در کنار نظم و ترتیب جاری در کلاس ها، استفاده از دوره های آنلاین موسسه را به یکی از تجربه های موفق این روزهایم مبدل کرده است.