Report comment

من به عنوان یکی از شاگردان قدیمی موسسه باید عرض کنم که در طول این مدت از آموزش های مربیان با تجربه از جمله مرحوم پویا محمودی و استاد فربد اسماعیلی بسیار تجربه کسب کردم و به دوستان هم توصیه میکنم که با شرکت در کلاس های حضوری و آنلاین لذت یوگا را تجربه کنند البته باید از خانم عطر چین به خاطر صبوری دوران کرونا و راه اندازه کلاس آنلاین قدر دانی کنم
طباطبایی