Report comment

فضا و امکانات این موسسه کاملا اختصاصی برای ورزش یوگا طراحی شده است که این موضوع باعث ایجاد ارتباط و انگیزه در تمرینات من شده بود.
از جمله ویژگی های برجسته مربیان این موسسه: مهارت و دانش و امادگی جسمانی بالا ایشان، تسلط و اشراف بر اناتومی بدن و انتخاب وارتباط درست و به جای حرکات، اطلاعات به روز شده، دقت و تمرکز بالا بر روی حرکات و ویژگی های بدن هر کدام از شاگردان است