ابزار و وسایل مورد نیاز

 تمام وسائل مورد نیاز جهت تمرین، در موسسه برای شما فراهم شده است. علاوه بر این، اقلامی نیز برای فروش موجودند تا در صورت نیاز، شرایط تهیه آنها برای شما تسهیل شود. فهرست اقلام فروشی به شرح زیر است :

 

کمربند مخصوص یوگا

کمربند یوگا

مت یوگا

مت یوگا

آجر مخصوص یوگا

آجر یوگا

کوسن مراقبه

کوسن مراقبه یوگا

بالش چشم(eye pillow)

EyePillow

جلد مت

کاور مت

جوراب یوگا

جوراب یوگا

حوله یوگا

حوله یوگا

دستکش یوگا

دستکش یوگا

زبان پاک کن

زبان پاک کن

انواع کتب

کتاب یوگا

و سایر اقلام مرتبط


لازم به ذکر است که تنها وسیله مورد نیاز در شروع ، مت و کمربند مخصوص یوگاست که برای رعایت نظافت شخصی، بهتر است آن را تهیه کرده و همیشه به همراه داشته باشید.