از یاما تا مدیتیشن

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

توضیحات

از یاما تا مدیتیشن

 

دوشنبه ها

19:30-21

31 خرداد 1400  21 تیر 1400 

خانم نُوید عطرچین

- آشنایی با هر کدام از 5 یاما

- انجام آسانا، مودرا و تنفس، برای درک عمیق مفاهیم یاما

- مدیتیشن

- مناسب برای افرادی که می خواهند یوگا را خارج از مت، زندگی کنند.